Opintokerhomalli: Marx-lukupiiri

Marx-lukupiirin opinto-ohjelma

Opinto-ohjelma Marx-lukupiiriin on yksi ehdotus tavasta tutustua joihinkin Karl Marxin (1818–1883) yhteistyössä Friedrich Engelsin (1820–1895) kanssa kirjoittamiin teksteihin. Se ei ole kattava, täydellinen eikä paras mahdollinen. Opinto-ohjelma on syntynyt tarpeesta koota edes jonkinlaista listausta keskeisistä Marxin teksteistä.

Marxin tuotannossa on tekstejä filosofiasta, taloustieteestä ja poliittisesta kamppailusta. Tekstissään Marxilaisuuden kolme lähdettä ja perusosaa Lenin (1913) kuvaa, kuinka Marxin ajattelu rakentuu saksalaisen filosofian, englantilaisen kansantaloustieteen ja ranskalaisen sosialismin pohjalta. Tässä opinto-ohjelmassa raapaistaan näiden kolmen perusosan pintaa. Opinto-ohjelma alkaa Marxin ja Engelsin Kommunistisen puolueen manifestilla. Marxin filosofiseen ajatteluun tutustutaan opintokerroilla 3–6, kun luettavana on Teesejä Feuerbachista sekä otteita teoksen Saksalainen ideologia ensimmäisestä luvusta. Marxin ajatuksiin taloudesta tutustutaan opintokerroilla 7–9 Palkkatyö ja pääoma -tekstin kautta. Viimeisellä opintokerralla kerrataan opittua, keskustellaan Marxin ajatusten annista nykypäivälle, arvioidaan opintokerhon toimintaa ja suunnitellaan jatkoa.

Marxin jälkeen on tehty paljon sellaista feminististä ja postkoloniaalia teoretisointia, jotka sekä kritisoivat Marxia ja hänen seuraajiaan että rakentavat heidän ajattelunsa pohjalta. Näistä aiheista on kirjoitettu valitettavan vähän suomeksi. Marxin ja Engelsin tekstien rinnalla luettavaksi on kuitenkin koottu lyhyitä esimerkkejä siitä, minkälaisia keskusteluja aiheisiin liittyen nykyään käydään.

Opinto-ohjelma on suunnattu aloittelijoille ja jokaiselle kerralle osoitettu lukumäärä pyritty pitämään sellaisena, että sen lukeminen veisi enintään noin puoli tuntia aikaa. Tällä tavalla edeten opintokerholla olisi kymmenen tapaamista. Opintokerho voi luonnollisesti päättää edetä omassa tahdissaan ja järjestyksessään.

Lenin: Marxilaisuuden kolme lähdettä ja perusosaa: https://www.marxists.org/suomi/lenin/1913/marxilaisuuden.htm

(voit selata opinto-ohjelmaa upotuksessa alla olevan laatikon vasemman alalaidan nuolien avulla.)

Marx-lukupiiri