Materiaalipankki

Opintokerhon tietolähteinä voivat toimia kirjat, lehtiartikkelit, tutkimukset, videot, ääninauhat tai nuottivihkot. Materiaalipankista löydät tietoa DSL:n julkaisemista kirjoista, videotallenteita DSL:n tilaisuuksista sekä muuta DSL:n ja DSL:n jäsenjärjestöjen tuottamaa materiaalia, jota voit hyödyntää opinto- ja keskusteluaineistona.

Lisäksi Demokraattinen sivistysliitto suosittelee Marxists.org -sivustoa, josta löydät kattavan valikoiman vapaasti luettavissa olevia artikkeleita, kirjoja ja muita tekstejä suomeksi käännettynä.

Kirjat ja julkaisut

Marx filosofina Karl Marx filosofina – uudistettu painos - Jukka Heiskasen katsaus Karl Marxin filosofiaan on tarkistettu ja laajennettu versio hänen 2015 ilmestyneestä tietokirjastaan. Uudessa laitoksessa pyritään huomioimaan Marx-tulkinnoissa viime vuosina tapahtuneet muutokset, kuten myös se, ettei kaikki ole… lue lisää
Kaatakaamme kapitalismi - DSL:n tuorein kirjajulkaisu on 28.5. julkaistava artikkelikokoelma Kaatakaamme kapitalismi. Kirjan ovat toimittaneet Miika Salo sekä DSL:n pääsihteeri Jari Karttunen. lue lisää
transform! -verkoston vuosikirja 2020 transform! -verkoston vuosikirja 2020 - Euroopan vasemmistolaisten sivistys- ja tutkimusjärjestöjen transform! -verkoston vuosikirja 2020 on julkaistu. Kirjassa pohditaan mikä on Euroopan rooli uudessa moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Globaali hegemoninen järjestys järkkyy – mitä vaikutuksia tällä on? Miten… lue lisää
Mendalu tundutizi xezan - Lapset ja perheväkivalta Mendalu tundutizi xezan – Lapset ja perheväkivalta - Demokraattinen sivistysliitto on julkaissut kurdin (sorani) kielisen opaskirjan, jonka tarkoituksena on antaa käytännön tasolla tietoa vanhemmille ja kasvattajille perheväkivallan vaikutuksista lapseen, sekä auttamisen keinoista ja mahdollisuuksista. Kirja auttaa käsittelemään perheväkivaltakokemuksia… lue lisää

…näytä enemmän kirjoja

Videot

Mitä ovat sosialismi ja kommunismi? - Kommunistinuorten tuottamilla lyhyillä videoilla käydään läpi sosialismin ja kommunismin perusasioita. lue lisää
Leninin merkitys Suomen historiassa - Aimo Minkkisen esitys Marx-opiston talvitapaamisessa 29.2.2020. lue lisää
Ympäristökriisi ja kapitalismi - Janne M. Korhosen luento Marx-opiston kesätapaamisessa 9.8.2019. Korhonen tutkailee nyky-yhteiskunnan energiaperustaa ja argumentoi, että kapitalistinen talousjärjestelmä osaltaan asettaa esteitä ympäristökriisin ratkaisemiselle. lue lisää
Kapitalismi, hegemonia ja ympäristökriisi - Miika Salo analysoi kuinka kapitalistinen hegemonia asettaa esteitä ympäristökriisin ratkaisemiselle. lue lisää

…näytä enemmän videoita

Muut

Osuuskuntatoiminta - Petra Packalenin alustus osuuskuntatoimintaa käsittelevään opintotilaisuuteen. Mitä osuuskuntatoiminta on? Mitä mahdollisuuksia osuuskuntatoiminta tarjoaa? lue lisää
Opintokerhomalli: Marx-lukupiiri - Opinto-ohjelma Marx-lukupiiriin on yksi ehdotus tavasta tutustua joihinkin Karl Marxin (1818–1883) yhteistyössä Friedrich Engelsin (1820–1895) kanssa kirjoittamiin teksteihin. lue lisää
Oppiva opintokerho - Tämä vihkonen käsittelee opintokerhotoiminnan lähtökohtia. Tavoitteena on antaa vinkkejä ja eväitä suunnitelmalliselle ja tulokselliselle ryhmäoppimiselle. lue lisää
Sosialismi – vaihtoehtoinen yhteiskuntajärjestelmä - Jari Karttusen tuottamassa diasarjassa esitellään sosialismin periaatteita sekä tutkitaan konkreettisten esimerkkien kautta miten sosialistiset järjestelmät eroavat kapitalismista. Esityksessä tutkaillaan myös yleisimpiä sosialismia vastaan esitettyjä väitteitä ja kumotaan yleisiä harhaluuloja sosialismiin… lue lisää

…näytä enemmän materiaaleja