Selviytymispankki

Selviytymispankki.fi –sivuston ylläpitämisellä tarjotaan neuvontatoimintaan aineistoja ja työkaluja. Sivuston käyttöä ja sen jatkokehittelyä varten järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla.

Tavoitteena on järjestöllisen sivistystyön avulla kartuttaa tietoja sosiaalistaloudellisista oikeuksista ja etuuksista sekä niiden hakemisesta. Tällä vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden valmiuksia osallistua ja vaikuttaa oikeuksiensa puolustamiseen ja kehittämiseen.

Lisäksi selvitetään hyvinvointivaltion etuuksiin ja palveluihin tehtyjä heikennyksiä ja listataan niitä mahdollisuuksien mukaan sivustolle.

WordPress theme: Kippis 1.15