Järjestöt lähidemokratian tukena

Klikkaa ja tutustu Osallistu.fi -portaaliin!

Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö

DSL-opintokeskus on mukana toteuttamassa vuosina 2012 – 2014 yhteistyössä muiden opintokeskusten kanssa ESR-rahoitteisen kehittämishankkeen Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö.

Projektissa laaditaan kaikille avoin lähidemokratiaa edistävä verkostoitumis- ja oppimisympäristö sekä koulutetaan yhdistys- ja järjestötoimijoita verkon ja sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen oman elinympäristönsä asioihin vaikuttamisessa.

Projektin tavoitteena on tukea lähidemokratian vahvistamista:

 • lisäämällä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista
 • jakamalla hyviä vaikuttamiskäytänteitä
 • tekemällä tunnetuksi suomalaisten järjestöjen toimintaa
 • innostamalla kansalaisia vaikuttamaan järjestöjen kautta ja siten varmistamaan kolmannen sektorin toimintaa myös tulevaisuudessa
 • verkostoimalla eri puolilla Suomea asuvia, oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneita järjestöaktiiveja,
 • yksittäisiä henkilöitä ja opintokerhoja/vertaisopintoryhmiä
 • lisäämällä järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja siten lisätä järjestöjen vaikuttavuutta.

Projekti toteutaan opintokeskusten yhteistyönä, jolloin verkkoympäristön kehittämisessä huomioidaan koko suomalaisen järjestötoiminnan kirjo (sitoutumattomat järjestöt, poliittiset järjestöt ja ammattijärjestöt).

Toimenpiteet ja tulokset:

 • Verkostoitumis- ja oppimisympäristön rakentaminen
 • Opiskelumateriaalin tuottaminen lähidemokratiasta ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista
 • Vuorovaikutteisuuden ja verkostoitumisen mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Järjestötoimijoiden osaamisen lisääminen

Osallistu.fi -portaali