Toiminta- ja kehittämisohjelma kaudelle 2016 – 2017

DSL:n opintokeskuksen koulutustehtävä määritellään ylläpitämisluvassa. Se on yhtenevä liiton sääntöjen tarkoituspykälän kanssa.

Koulutustehtävä perustuu rauhan, kansainvälisyyden, humanismin, demokratian sekä marxismin ja sosialismin aatteisiin. Tältä pohjalta tehtävänä on tukea yksilöiden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä, syventää valtiollista ja yhteiskunnallista tietoisuutta kansanvaltaisuuden edistämiseksi sekä kohottaa yleistä sivistystasoa. Toiminnassa keskeisellä sijalla on työväenliikkeen perinteeseen nojaavan aikuiskoulutuksen ja sivistys- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen sekä marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen edistäminen.

Toimikauden keskeisenä tehtävänä on www-kotisivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen sekä verkko-opiskelumahdollisuuksien aikaansaaminen. Tuotettavia opintoaineistoja ja julkaisuja pyritään saamaan myös kotisivujen kautta laajempaan levitykseen.

Järjestöllisessä kehitystyössä tavoitteena on yhteistoiminnan kehittäminen ja tiivistäminen jäsenjärjestöjen ja muiden kansalaisliikkeiden kanssa. DSL:n Pirkanmaan aluejärjestöä kehitetään niin, että se entistä paremmin toimii
opintokeskuksen alueellisena toimipisteenä.

Kouluttajien kouluttamisen tavoitteena on luoda jäsenjärjestöihin koulutusvastaavien verkosto ja saada uusia opintokerhovetäjiä ja opintovastaavia. Koulutuksissa käsitellään aikuispedagogiikkaa, kriittistä pedagogiikkaa (Freire ja McLaren) ja verkkopedagogiikkaa.

Opinto- ja opintokerhotoiminnassa pääpaino on laadullisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä: opinnollisuuden lisääminen; oppimissisältöjen tuottaminen erityisesti marxilaisista lähtökohdista; koulutuksen suunnitelmallisuuden lisääminen; etä- ja monimuoto-opiskelun kehittäminen sekä sosiaalisen median tehokkaampi käyttö.

Opintotoiminnassa pedagogisen kehittämistyön ohella on kehitettävä siinä palveluja, mm. uudistettava opintokerhon ja –tilaisuuksien lomakkeet siten, että ne voidaan täyttää ja toimittaa sähköisesti.

Kehittämistyön tehtävänä on opintokeskuksen ylläpitämisluvasta johtuvan koulutustehtävän ja työväenliikkeen sivistystehtävän täsmentäminen, jonka yhteydessä käsitellään myös sivistystarvetta ja sivistyshyötyä. Koulutusten sisällöllisiä tavoitteita määritellään konkreettisemmin vuosittain vahvistettavissa toimintasuunnitelmissa. Ne perustuvat tieteelliseen maailmankatsomukseen ja niissä korostuvat aatteellisena ja ideologisena kehyksenä vasemmistolaisuus ja marxilaisuus sekä sosiaalisena ja poliittisena kysymyksenä työttömyys ja syrjäyttäminen. Globaaleina kysymyksinä korostuvat erityisesti sodan ja rauhan ongelmat, ilmastonmuutos ja kapitalismin kriisit.

Sosiaalineuvontaan ja arjen ongelmia käsitteleviin koulutuksiin työkaluksi on toteutettu www.selviytymispankki.fi-sivusto. Sivustolta ihmiset voivat saada neuvoja sosiaalitukien ja – etujen saamisen edellytyksistä ja kuinka niitä haetaan. Sivustolla on vinkkejä ja linkkejä missä on erilaista avustustoimintaa. Sivuston tunnetuksi tekemistä kehittämistä on jatkettava, esim. keskustelupalstan toteuttaminen vertaistoiminnan tueksi. DSL:n täysjäsenyys Transform-verkostossa parantaa mahdollisuuksia kansainvälisen yhteistyön kehittämissä eri maiden marxilaisten sivistysjärjestöjen kanssa.

Vapaan sivistystyön ja opintokeskusten edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kehittämisen kysymyksissä tärkeimmät yhteistyöfoorumit ovat Opintokeskukset ry ja Vapaa sivistystyö ry.

Demokraattinen Sivistysliitto ry.
Edustajakokous 21.5.2016, Tampere

WordPress theme: Kippis 1.15