DSL:n opintokeskus

Demokraattinen Sivistysliitto ylläpitää opintokeskusta, jonka perustamisluvan valtioneuvosto hyväksyi 22.3.1989. Opintokeskuksen ylläpitämislupa uudistettiin 8.10.2002.

DSL:n opintokeskus on valtakunnallinen oppilaitos, jonka tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti tarjota koulutusta ja tilaisuuksia suunnitelmalliseen aikuisopiskeluun.

Opintokeskuksen johtokuntana toimii DSL:n liittotoimikunta.

DSL:n opintokeskus

  • välittää taloudellista tukea piirissään toimiville opintokerhoille
  • toteuttaa itse ja yhdessä kansalais- ja kulttuurijärjestöjen kanssa opintokerho-, kurssi- ja muuta koulutustoimintaa
  • koulutuksessa painottuvat yhteiskunnalliset aineet
WordPress theme: Kippis 1.15