DSL:n hallinto

Demokraattisen sivistysliiton, liittotoimikunnan ja samalla opintokeskuksen johtokunnan puheenjohtajana toimii yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Jari Heinonen.

DSL:n pääsihteerinä/opintojohtajana toimii Jari-Pekka Tamminen.

Edustajakokouksessa 2016 valitun liittotoimikunnan kokoonpano:

Liittotoimikunta

Puheenjohtaja Jari Heinonen.

Varapuheenjohtajat: Arto Viitaniemi ja Tarja Västilä.

Liittotoimikunnan jäsenet: Kalle Hernberg, Sauli Hyöppinen, Leo Partanen, Olli Savela, Helena Tuominen-Aliferenko, Anna-Mili Tölkkö, Jaakko Ujanen ja Hannu Väisänen.

Liittotoimikunta toimii myös opintokeskuksen johtokuntana ja käsittelee sille kuuluvat asiat.

Työvaliokunta

Työvaliokunta käsittelee tarvittaessa liittotoimikunnan kokousten välisinä aikoina käytännön toimintaan liittyviä asioita ja valmistelee liittotoimikunnan niin päättäessä liittotoimikunnan kokouksia. Työvaliokunnan muodostavat liittotoimikunnan puheenjohtajat ja pääsihteeri/opintojohtaja.

WordPress theme: Kippis 1.15