Vieraantunut ja luovutettu työ

“Vasta yksityisomistuksen viimeisessä huippukohdassa” tulee jälleen esiin se yksityisomistuksen salaisuus, että yksityisomistus on väline, jonka kautta työ tulee luovutetuksi eli ulkoistetuksi eli yksityisomistus on “tämän luovuttamisen toteutumista”. Näin ennakoi Karl Marx (1818-1883) kapitalismin tulevaa kehitystä nerokkaassa nuoruuden teoksessaan Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844.

Valtiotieteen tohtori, Demokraattisen Sivistysliiton (DSL) puheenjohtaja Seppo Ruotsalainen on tässä käsillä olevassa julkaisussa hakeutunut marxilaisen yhteiskuntateorian alkulähteille. Sieltä käsin nousevat esiin mitä ajankohtaisimmat nykyhetken kysymykset. Ovatko esimerkiksi nykyiset maailmanlaajuiset yritysten myynnit ja fuusiot sekä niihin liittyvät työtehtävien ulkoistamiset merkki tuotantovälineiden yksityisomistuksen historiallisesta loppuvaiheesta?

Joihinkin asettamiinsa kysymyksiin Marx ei pyrkinyt antamaan lopullista vastausta. Nyt runsaat 160 vuotta myöhemmin noihin kysymyksiin on pitkälle kehittyneen kapitalismin oloissa mahdollisuus saada lisävalaisua. Tämä voi kuitenkin toteutua vain työväenliikkeen määrätietoisen opiskelun ja opintotoiminnan kautta.


Marx200-juhlavuoden kunniaksi DSL on julkaissut Vieraantunut ja luovutettu työ -pamfletin uusintapainoksena vuonna 2018. Tekstiä ja ulkoasua on päivitetty ja mukana on Seppo Ruotsalaisen uusi esipuhe. Julkaisu on luettavissa ja ladattavissa alla.