Ortodoksian tuolla puolen – Marx ja taloustieteen vaihtoehdot

Karl Marxin talousteorian merkityksestä ja tulkinnoista väitellään edelleen. Tässä kirjasessa käsitellään marxilaisen taloustieteen kohtaloita sekä pohditaan marxilaiselta kannalta joitakin taloustieteen ja talouspolitiikan peruskysymyksiä. Työarvoteorioiden tausta ja merkitys. Lisäarvo ja pääoman arvoitus. Talouskasvu ja työn tuottavuus. Kriisit ja työttömyys. Taloustiede ja Lue lisää …

Kuka oli Rosa Luxemburg?

Rosa Luxemburg oli kansainvälisesti tunnettu ja myös kiistelty persoonallisuus työväenliikkeessä. Hänen väittelynsä muun muassa Eduard Bernsteinin, Karl Kautskyn ja Vladimir Leninin kanssa koskivat monia tänäänkin ajankohtaisia kysymyksiä: Vähittäiset uudistukset vai vallankumous. Ministerisosialismi. Kansallisuuskysymys ja kansainvälisyys. Venäjän vallankumouksen merkitys ja ongelmat. Lue lisää …

Onko pahuus poistettavissa? Marxin ihmiskuva ja reaalisosialismin paradoksit

On sanottu, että ihmisiä syödään nykyisin vähemmän kuin ammoisina aikoina, mutta tapetaan enemmän kuin koskaan. Globaalit selviytymiserot ihmisten välillä lienevät tänään suuremmat kuin milloinkaan. Voiko maailman pahuus vähentyä? Kykeneekö ihminen kehittymään? Sortuiko reaalisosialismi siihen, että se yritti uudistaa ihmistä? Onko Lue lisää …

Opi porvarillisten vallankumousten käytännöstä!

Porvarillisten vallankumousten ja niihin liittyvien ilmiöiden tarkastelu on tärkeää, sillä niiden sisältämät piirteet jollakin tavoin kertautuvat ja ovat jo kertautuneet työväenluokan ts. sosialistisissa vallankumouksissa. Monia luokkatietoisiakin työväenliikkeen edustajia askarruttanee kysymys siitä, miksi työväenluokan vallankumous ei toistaiseksi ole toteutunut missään pitkälle Lue lisää …

Omaehtoiseen kuvataiteen tekemiseen

Opas kuvataiteista kiinnostuneille, itseopiskelijoille ja opintoryhmien ohjaajille. Oppaassa käsitellään mm. värien symboliikkaa, sommittelun ja guassimaalauksen perusteita sekä pohditaan laajasti taiteen merkitystä niin taiteen harrastajan kuin koko yhteiskunnan kannalta. Omaehtoiseen kuvataiteen tekemiseen Kirjailija: Sini Piri Kustantaja: Demokraattinen sivistysliitto ry / Opintokeskus Lue lisää …

Uusi sivilisaatio: Käsite ja näköalat

Käsitteillä on kohtalonsa. ”Kulttuuri” ja ”sivilisaatio” erilaisine kantasanoineen ovat antiikin ajoista asti olleet kuin keskenään kilvoittelevat veljekset, joista edellinen on osoittautunut onnekkaammaksi. Kulttuuria katsovat nykyään tutkivansa kymmenet tai jopa sadat tieteenhaarat ja siitä puhutaan myös arkielämässä aivan yleisesti; sivilisaation käsite Lue lisää …