Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset

Jukka Heiskasen teoksessa tutkitaan yksityiskohtaisesti Marxin luontoajattelun alkuvaihetta ja sen seurauksia. Vaikka tämän ”filosofisen draaman” päähenkilö on Marx, esiin kohoaa muitakin filosofian historian suuria nimiä, kun atomiopin kohtaloita seurataan antiikista aina Kantin, Hegelin ja Feuerbachin kaltaisiin atomismin kriitikoihin asti.

Mielenosoitusvapaus teoriassa ja käytännössä

Mielenosoitusvapaus on yksi tärkeimmistä demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvista perusoikeuksista. Sen kehittäminen ja siitä keskustelu ovat välttämättömiä sekä poliittisessa että oikeudellisissa yhteisöissä. Tämän vihkon tarkoitus on osallistua tähän keskusteluun, minkä ohella esitän yleiskatsauksen voimassa olevaan mielenosoituksia koskevaan lakiin.

Uusi sivilisaatio

Marxilainen foorumi -julkaisusarja 8 (1993) Julkaisija: Demokraattinen Sivistysliitto Jukka Heiskanen Uusi sivilisaatio Käsite ja näköalat Mitä sivilisaatiolla tarkoitetaan? Sivilisaation synty ja substanssi Sivilisaatio ja taloudelliset yhteiskuntamuodostumat Sivilisaation kriisi Edistyksellisten voimien tehtävät Uusi sivilisaatio Viitteet Kirjallisuus Mitä sivilisaatiolla tarkoitetaan? Käsitteillä on kohtalonsa. ”Kulttuuri” ja ”sivilisaatio” erilaisine kantasanoineen ovat antiikin ajoista asti … Lue lisää

WordPress theme: Kippis 1.15