Punaiset suvipäivät kapitalismin peruskysymysten äärellä

Kesäkuun viimeisenä viikonvaihteena kokoontui radikaalia vasemmistoa Demokraattisen sivistysliiton ja paikallisten kommunistien järjestämille perinteisille Punaisille suvipäiville Ylä-Savoon, Sonkajärven Koirakoskelle. Osallistujia oli aina Oulua ja Helsinkiä myöten.

Lisäksi paikalla oli kansainvälisiä vieraita Petroskoista, nelihenkinen VFKP:n kaupunkikomitean valtuuskunta. Valtuuskunnan johtaja Jevgeni Uljanov ja Petroskoin kaupunkineuvoston jäsen Ludmila Krylova kertoivat kommunistien toiminnasta ja Karjalalan tasavallan tilanteesta.

Krylovan mukaan Petroskoin kaupunkineuvoston kolmestakymmenestä jäsenestä on kolme kommunistien edustajaa. Vaaleissa on vaikeaa tehdä työtä, vanhempi väki on passiivista ja tyytyy tilanteeseen “kunhan ei vain tule sotaa”.

– Karjalan väkiluku on laskenut sadallatuhannella, tehtaita on lakkautettu ja maatalous on tuhottu. Vain kauppoja rakennetaan tuontitavaroita varten. Koulussa opetetaan huonosti venäjää, lukutaidottomia on helpompi hallita. Terveyserot kasvavat, kuten Suomessa – rahalla kyllä saa hyvät palvelut, Krylova listaa ongelmia.

Sinä myös olet työläinen

Vasemmistoliiton valtuuston jäsen, toimittaja Antti Ronkainen käsitteli alustuksessaan yhteiskuntaluokkaa määrittäviä tekijöitä 2010-luvulla marxilaisen teorian pohjalta. Hänen mukaansa Marx määritteli kolme perusluokkaa: kapitalistit, työläiset ja maanomistajat.

Oleellista on, että nykyään ihmiset jakaantuvat kahteen perusluokkaan työläisiin ja kapitalisteihin. Mutta luokkajako elää koko ajan. On syntynyt sumea keskiluokka, joka hämää myös nykytutkijoita.

Käytännössä luokkien väliset suhteet uusiintuvat päivittäin. On entistä hienostuneempia keinoja hämärtää luokkasuhteita. Keskeinen suostuntakeino on nykyään yksityinen velka, jolla on hankittu auto ja asunto.

– Marx ei käsittele yksityistä velkaantumista, koska sitä ei ollut tässä mittakaavassa hänen aikanaan. Marx erehtyi myös olettamaan, että kapitalismin kehittyessä teollisuuspääoma murskaa korkoa tuottavan pääoman. Engels kiinnitti vähän myöhemmin huomiota siihen, että pörssi saa yhä keskeisemmän roolin kapitalismin kehityksessä.

– Ihmisen yhteiskuntaluokka voidaan määrittää lyhyesti, onko pakko mennä työhön. Ainoastaan työllä luodaan edelleen uutta arvoa yhteiskuntaan, ei pörssipelillä. Sitä tuottaako työ lisäarvoa on korostettu liikaa, koska työllä pidetään koko yhteiskuntaa yllä. Oleellista on kapitalistien ja työväenluokan ero.

– Työn tekeminen tuottaa voittoa kapitalistille, ja nykyään kaikki inhimilliset suhteet alistetaan voitontavoittelulle, kuten Marx ennakoi, Ronkainen korosti lopuksi.

Talvivaaran kaivoksen rikollinen toiminta

Sunnuntaina keskusteltiin kansalaistoiminnasta erilaisten kokemusten pohjalta. Stop Talvivaara -liikkeen edustaja Hannu Hyvönen totesi, että Talvivaaran kaivoshankkeen takana on kapitalismin kasvupakon kriisiytyminen energia- ja raaka-aineiden ehtymiseen. Sen vuoksi pyritään ottamaan käyttöön entistä köyhempiä esiintymiä, kuten Talvivaaran nikkeliä edullisella bioliuotusmenetelmällä. Sivutuotteena on avattu laiton uraanikaivos ja käynnistetty laiton uraanin rikastaminen ilman asianmukaisia lupia ja ympäristöselvityksiä.

– Tässä ollaan isojen kysymysten äärellä, miten tullaan toimeen kun uusiutumattomat luonnonvarat loppuvat. Miksi Talvivaara saa jatkaa ympäristörikollista toimintaa? Onko tarkoitus ottaa käyttöön Skandinaavian uraanivarat sivutuotteena kiertämällä uraanilupia? Suomen pinta-alasta on varattu 14 prosenttia kaivosyhtiöille. Ylikansalliset yhtiöt mellastavat, on käynnissä kansallisvarallisuuden ryöstö.

– Ihmiset ovat nousseet paikallisesti yhtenä miehenä ja naisena vastustamaan näitä hankkeita. Savossa Vieremällä on kultakaivoksen etsintävarauksen vastainen liike syntymässä, samoin Kaavilla Luikonlahdessa kaivoksen laajentaminen on herättänyt vastustusta.

– Tarvitaan eri liikkeiden yhteistä toimintaa. Olkaa tekin kommunistit aktiivisia organisoimaan tätä liikettä, Stop Talvivaaran kotisivuilta löytyy tietoa. SKP voi nousta puolustamaan ihmisten oikeuksia ja kansallisomaisuutta. Paikallinen vastarinta pitää muuttaa poliittiseksi jo tulevissa eduskuntavaaleissa. Kuka pystyy tekemään eduskunta-aloitteen vääryyden korjaamiseksi Talvivaaran kaivoslupa-asiassa?

– Kommunisteilta saattaisi löytyä myös merkittävää panosta keskusteluun siitä, miten eletään nykyisen järjestelmän jälkeen. Uhkana on sosiaalisten ongelmien kasvu ja rasismin nousu nykysysteemin kriisiytyessä, Hyvönen arvioi.

Nuorisotiloja puolustetaan Kajaanissa

Susanna Rissanen kertoi kajaanilaisten kamppailusta nuorisotilojen puolesta. Ongelmat ovat kärjistyneet, kun tiloja on lopetettu ja henkilökuntaa vähennetty. Nuorten itsensä hallinnoima musiikki- ja moottorikerho häädetään uuden asuintalon tieltä. SKP:n Kajaanin osasto käynnisti nimien keräyksen kuntalaisaloitteeseen uusien tilojen puolesta, kun kaupunki ei halunnut osoittaa niitä mistään.

– Nimiä on kerätty yhteistyössä musiikkiliikkeen, kaupunginteatterin, bändien ja ravintoloiden kanssa. Hanketta tukemaan on saatu julkisuuden henkilöistä muusikot Remu Aaltonen ja Jarkko Martikainen, joka kirjoitti asiasta oma-aloitteisesti Kainuun Sanomiin. Maakuntalehti on muutenkin kirjoittanut näyttävästi aloitteesta.

– Olemme hyvin aktiivisesti tiedottaneet aloitteen etenemisestä ja kumonneet yleisönosastokirjoituksilla vääriä tietoja ja olleet mukana keskustelupalstoilla sekä netissä että paperilehdissä. Olemme koko ajan pitäneet asiaa pinnalla, sitä on auttanut hyvän yhteistyöverkoston synty kamppailun aikana, Rissanen painotti.