EU, ay-liike ja työelämä

Kriittinen ay-verkosto (KRAY) yhteistössä DSL:n opintokeskuksen kanssa järjesti Suomen sosiaalifoorumissa 24.4.2010 keskustelutilaisuuden aiheesta EU, ay-liike ja työelämä.

Euroopan unionin vaikutuksista postialan työhön kertoi Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) luottamusmies Sippo Kähmi.

Suomessa on ajateltu että alalle solmittu yleissitova työehtosopimus turvaa minimiansiotason ja estää halpatyövoiman teettämisen, mutta nyt on paljastunut että lakia voidaan törkeästi kiertää.

Palvelualan kamppailusta parempien työehtojen puolesta kertoi Palvelualojen ammattiliitto PAMin Häme-Pirkanmaan aluepäällikkö Niina Koivuniemi.

Rakennusalan terveiset keskusteluun toi Helsingin kirvesmiesten Jari Jääskeläinen. Kritiikkiä saivat osakseen mm. tulospalkkauksen kääntöpuolella tapahtuva jatkuva alipalkkaus ja surkeat työturvallisuusolot.