Vantaan Pavilla puhuttiin marxismin teoriasta ja käytännöstä

DSL:n julkaisemat kirjat "Marx filosofina" ja "Kaatakaamme kapitalismi".

Demokraattisen sivistysliiton lauantaina 17.10. Vantaan Pavilla järjestämä Marxilaisuus tänään -seminaari kokosi yhteen kommunistisia tovereita sekä marxismista ja sosialismista kiinnostuneita.

Osana DSL:n “Marxismi ja sosialismi ennen, nyt ja tulevaisuudessa” -seminaarisarjaa järjestetty tilaisuuden tarkoituksena oli käydä keskustelua toverillisessa hengessä marxilaisuuden näkyvyydestä ja tarpeesta tänä päivänä. Tilaisuuden aikana kuultiin puheenvuoroja Suomen kommunistisesta puolueesta, Kommunistinuorista, Kommunistisesta työväenpuolueesta ja Kommunistien liitosta.

Alustajina toimivat Marko Korvela SKP:stä, Jiri Mäntysalo Kommunistinuorista, Pavel Tammi ja Andrei Solomko Ktp:stä sekä Heikki Männikkö KL:stä.

Keskustelujen johtopäätöksinä koettiin marxilaiseen teoriaan pohjautuvan opintotoiminnan olevan kommunistista liikettä eteenpäin vievä voima, jonka kehittäminen on tärkeässä roolissa. Uusien kiinnostuneiden toverien kanssa opiskelu on järkevää aloittaa kommunistisen teorian perusasioista, jonka jälkeen voidaan edetä käsittelemään ilmiöiden taustoja syvemmältä teoksien ajatuksista. Oleelliseksi todettiin teorian kytkeminen vahvemmin osaksi käytäntöä ja teosten oppien pohtiminen käytännön asioiden kautta. Arkipäivän politiikassa esimerkiksi kuntatasollakin riittää kamppailuja, joihin on hyödyllistä soveltaa marxilaisuutta.

Demokraattinen sivistysliitto tukee erilaisen opintotoiminnan järjestämistä opintokerhoina tai -tilaisuuksina.

Tilaisuudessa esitettiin ideana ja toiveena, että kommunististen toimijoiden väliset yhteiset keskustelut aatteesta ja teoriasta saisivat jatkoa esimerkiksi Marxin ja Leninin yksittäisten teosten pohjalta. DSL:n puolelta ajatukseen suhtaudutaan positiivisesti.