Om demokratisk bildning på svenska dagen

På gula bakgrunden DSL:s logotyp och text: "Demokratiska bildningsförbundet desili.fi".

Glad och lärorik svenska dagen! Vi i Demokratiska bildningsförbundet vet att det livslånga lärandet nyttar varje människa och hela samhället. Vi agerar för att förverkliga den mänskliga rättigheten för lärandet och information, och öppna vägar till arbetarnas makt. Vi alla lär oss, inte bara i studier utan till exempel i arbeten och aktivism också.

Vad är DBF?

Demokratiska bildningsförbundet (DBF) är en rikstäckande utbildningsförening för vuxenutbildning. Det är en icke-statlig organisation, grundad 1986.

Förbundets verksamhet är inriktad på vänster- och arbetarrörelsens traditioner. Huvudprinciperna är global solidaritet, social och ekonomisk rättvisa och idéerna om fred, humanism och socialism.

DBF stöder människors handlingar på det medborgerliga och kulturella området och särskilt de inom vänster- och arbetarorganisationer samt arbetskraft, fred, miljö och andra civila rörelser. DBF främjar samtida marxistiska studier och publicerar litteratur och material för studier och diskussioner.

Förbundet har projekt och arbetar med marginaliserade grupper och invandrargrupper.

DBF:s främsta partner är dess medlemsorganisationer men vi samarbetar också brett med aktörer i det civila samhället. Vi är medlem i Studiecentralerna rf, europeiska vänster- och marxistiska studie- och utbildningsnätverk transform! europe, finska arbetarrörelsens studie- och historieorganisation Arbetartradition rf och det antirasistiska nätverket Rasmus ry.

DBF:s studiecenter

Demokratiska bildningsförbundet har ett studiecenter. Centret är en rikstäckande utbildningsskola som erbjuder utbildning och möjligheter till systematiskt vuxenutbildning baserat på en princip om livslångt lärandet.

Studiecentret organiserar frivillig icke-formell vuxenutbildning i form av kurser, seminarier och studiecirklar. Huvudfokus ligger på sociala studier.